Etxerat

Lege Oharra fr

Lege ohar honek etxerat.eus webgunearen sarbidea eta erabilera arautzen ditu. Webgune honen titularra Etxerat elkartea  da, (hemendik aurrera webgunearen jabea).

WEBGUNEAREN JABEAREN webgunetik nabigatzeak ERABILTZAILE izaera ematen dizu, eta legezko abisu honetan argitaratutako baldintza guzti-guztiak erabat eta erreserbarik gabe onartzen dituzu, ohartaraziz baldintza horiek aldatu ahal izango direla WEBGUNEAREN JABEAK aldez aurretik jakinarazi gabe; kasu horretan, aldaketak ahalik eta lasterren argitaratu eta jakinaraziko dira.

Horregatik, komeni da haren edukia arretaz irakurtzea webgune honetatik eskaintzen diren informaziora sartu nahi baduzu edota informazioa eta zerbitzuak erabiltzen badituzu.

Erabiltzaileak, halaber, konpromisoa hartzen du webgunearen erabilera egokia egiteko, legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoko erabilerak eta lege ohar honen arabera, eta WEBGUNEAREN JABEAri edo hirugarrenei erantzungo die, betebeharra ez betetzearen ondorioz sor daitezkeen kalteengatik.

Baimendutakoa ez den edozein erabilera berariaz debekatuta dago, eta WEBGUNEAREN JABEAK edozein momentuan sarbidea eta erabilera ukatu edo atzera bota dezake.

 

IDENTIFIKAZIOA

WEBGUNEAREN JABEAK, Informazioaren Gizartearen Zerbitzuari eta Merkataritza Elektronikoari buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, honako hau jakinarzten dizu:

Titularra: Etxerat elkartea

Izen Komertziala: Etxerat elkartea

IFK: G20764205

Telefono zenbakia: 676784172

Helbidea: Kale Nagusia 50, 1-erd - 20120 Hernani (Gipuzkoa)

 

KOMUNIKAZIOAK

Gurekin harremanetan jartzeko, jarraian zehazten ditugun harremanetarako modu desberdinak jartzen ditugu:

Telefonoa: 676784172

Posta helbidea: Kale Nagusia 50, 1-erd - 20120 Hernani

Erabiltzaileen eta WEBGUNEAREN JABEAREN arteko jakinarazpen eta komunikazio guztiak baliozkotzat joko dira, ondorio guztietarako, goian zehaztutako bitartekoen bidez egiten direnean, telefonoa izan ezik.

 

SARTZEKO ETA ERABILTZEKO BALDINTZAK

Webgunea eta bere zerbitzuak doakoak eta sarbide irekiak dira. Hala ere, WEBGUNEAREN JABEAK bere webgunean eskaintzen diren zerbitzu batzuen erabilera baldintzatu dezake, dagokion inprimakia bete aurretik.

Erabiltzaileak WEBAREN JABEARI komunikatzen dizkion datu guztien benekotasuna eta eguneratzea bermatzen ditu. Erabiltzailea izango da egindako adierazpen faltsu edo zehaztugabeen erantzule.

Erabiltzaileak espreski onartzen du WEBAREN JABEAREN edukien eta zerbitzuen erabilera egokia egitea eta ez erabiltzea, besteak beste:

 

Eduki kriminal, bortitza, pornografikoak, arrazistak, xenofoboak, iraingarriak, terrorismoaren apologia edo, oro har, legaren edo orden publikoaren edukiaren aurkakoak zabaltzeko.
Birus informatikoak sarean sartu edo web orriko, datuetako edo sistema fisiko eta logikoetan akatsak edo kalteak sor ditzaketen aldaketak, kalteak, eten edo sor ditzaketen egintzak burutzeko; Edukiak, ere, ez dira erabiliko beste erabiltzaile batzuek webgunera eta bere zerbitzuetara sarbidea eragozteko, WEBAREN JABEAK bere zerbitzuak eskaintzen dituen baliabide informatikoen kontsumo masiboaren bidez.
Webgunearen sistema informatikoetako beste erabiltzaile batzuen edo webgune mugatuen posta elektronikoko kontuetara sartzen saiatu eta, hala badagokio, informazioa ateratzeko.
Jabetza intelektualaren edo industrialaren eskubideak urratzeko, baita WEBGUNEAREN edo hirugarrenen JABEAREN informazioaren kondidentzialtasuna urratzeko ere.
Beste edozein erabiltzailearen identitatea ordezkatzeko.
Jendaurrean erreproduzitzeko, kopiatzeko, banatzeko, edo beste edozein kominikazio motaren edukia erreproduzitzeko, eraldatzeko edo aldatzeko, dagozkion eskubideen jabearen baimena izan ezean edo legez baimenduta ez badago.
Publizitate helburuetarako datuak biltzeko eta edozein motatako publizitatea eta salmentarako edo bestelako merkataritza-helburuetarako komunikazioak bidaltzeko, aurretiazko eskaera edo baimenik gabe.

Webguneko eduki guztiek (testuak, argazkiak, grafikoak, irudiak, ikonoak, teknologia, softwarea, diseinu grafikoa eta iturburu-kodeak) osatzen dute WEBGUNEAREN JABEA jabe den obra, eta ezin da ulertu horien gaineko ustiapen-eskubideak erabiltzaileari lagatzen zaizkionik, webgunea behar bezala erabiltzeko behar-beharrezkoa denaz harago.

Azken batean, webgune honetara sartzen diren erabiltzaileek edukiak bistaratu eta, hala badagokio, kopia pribatu baimenduak egin ditzakete, baldin eta erreproduzitutako elementuak ez bazaizkie hirugarrenei lagatzen, ez badira sareetara konektatutako zerbitzarietan instalatzen eta ez badira inolako ustiapenen xede.

Era berean, webgunean agertzen diren marka, izen komertzial edo zeinu bereizgarri guztiak WEBGUNEAREN JABEARENAK dira, eta ezin da ulertu erabilera edo sarbide horrek erabiltzaileari horien gaineko inolako eskubiderik ematen dionik.

Debekatuta dago edukien banaketa, aldaketa, esleipena edo komunikazio publikoa. Ustiapen eskubideen jabeak baimendu ez duen beste edozein egintza ere debekatuta dago.

Hiperesteka bat ezartzeak ez du inolaz ere suposatzen WEBGUNEAREN JABEAren eta eratzen den webgunearen jabearen arteko harremanik. Hiperesteka bat ezartzeak ez du esan nahi WEBGUNEAREN JABEAk bere edukiak edo zerbitzuak onartu edo onetsi behar dituenik.

WEBGUNEAREN JABEA ez da erabiltzaile bakoitzak webgune honetan eskuragarri jartzen dituen materialengatik edo horien arabera egiten dituen ekintzengatik arduratzen.

 

BERME ETA ERANTZUKIZUN SALBUESPENA SARBIDEAN ETA ERABILERAN

Webgune honen edukia orokorra da, eta informatzeko baino ez da, eduki guztietarako sarbidea eta eduki horien zehaztasuna, zuzentasuna, indarraldia edo gaurkotasuna, eta helburu jakin baterako egokia edo erabilgarria izatea erabat bermatu gabe.

WEBGUNEAREN JABEAK baztertzen du ordenamendu juridikoak ahalbidetzen duen neurrian, eratorritako edozein kalteren eratzukizuna:

Webgunera sartzeko ezintasuna edo edukien zehastasun, egiazkotasun, osotasun eta/edo gaurkotasun eza, baita webgunearen edo eskaintzen diren zerbitzuen bidez eskuratu, hedatu, biltegiratu, eskuragarri dauden eduki mota guztietako bizio eta akatsak ere.
Sitema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaieleen datuetan aldaketak eragin ditzaketen edukietan birusak edo bestelako elementuak egotea.

Webgunearen erabilera okerraren ondorioz legeak, fede ona, ordena publikoa, trafikoaren erabilerak eta lege-abisu hau ez betetzea. Bereziki, eta adibide gisa, WEBGUNEAREN JABEAK ez ditu bere gain hartuko jabetza intelektualaren eta industrialaren eskubideak, enpresa-sekretuak, ohorerako, norberaren eta familiaren intimitaterako eta norberaren irudirako eskubideak, eta lehia desleialaren eta legez kontrako publizitatearen arloko araudia urratzen dituzten hirugarrenen jarduerak.

Era berean, WEBGUNEAREN JABEAK uko egiten dio webgune honetatik kanpo dagoen eta gure webmasterrak zuzenean kudeatzen ez duen informazioari buruzko erantzukizunari. Webgune honetan agertzen diren esteken funtzioa webguneak eskaintzen dituen edukiak zabal ditzaketen beste iturri batzuen berri erabiltzaileari ematea baino ez da. WEBGUNEAREN JABEAK ez du bermatzen estekatutako guneek funtzionatuko dutenik edo  horiek irisgarriak izango direnik, eta ez du horren ardura hartzen bere gain; ez du horiek bisitatzea iradokitzen edo gomendatzen; beraz, ez da horietan jasotako emaitzaren erantzule izango. WEBGUNEAREN JABEA ez da arduratuko hirugarrenek hiperestekak ezartzeaz.

 

LEGEZ KANPOKO JARDUERAK EGINEZ GERO JARRAITU BEHARREKO PROZEDURA

Edozein erabiltzailek edo hirugarrenek uste badu egitate edo zirkunstantzia batzuek erakusten dutela ez dela zilegi edozein eduki erabiltzea edo/eta edozein jarduera egitea webgunearen bidez eskuragarri dauden edo horietara sartu daitekeen webguneetan, jakinarazpen bat bidali beharko dio WEBGUNEAREN JABEARI. Behar bezala identifikatuz eta ustezko arau-hausteak zehaztuz.

 

ARGITALPENAK

Webgunearen bidez emandako administrazio-informazioak ez du lege, araudi, plan, xedapen orokor eta egintzen legezko publizitatea ordezten, baldin eta administrazio publikoetako aldizkari ofizialetan era formalean argitaratu behar badira, horiek baitira haien benetakotasunaren eta edukiaren fede ematen duten tresna bakarrak. Webgune honetan eskuragarri dagoen informazioa legezko baliorik ez duen gida gisa ulertu behar da.